Telefoon: 020 - 614 34 02

Praktijkinformatie

Praktijkinformatie

Wat doet de diëtist ?
De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding en diëten. Als diëtist geef ik u persoonlijke begeleiding, advies en coaching hoe u op een verantwoorde wijze en goede manier nieuwe en gezonde eetgewoonten kunt aanleren. Hierbij wordt rekening gehouden met uw eigen leefgewoonten. Samen met u bekijk ik hoe inpassing van voedings- of dieetadviezen in uw persoonlijke situatie mogelijk is.

In het eerste gesprek verzamel ik informatie over uw klachten, eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van deze gegevens stel ik in overleg met u een behandelplan en een dieetadvies op. In de volgende gesprekken begeleid en coach ik u bij het veranderen van uw eet- en leefgewoonten. Adviezen, suggesties en tips van mij zullen u ondersteunen bij de aanpassingen en veranderingen.

Wat doet de leefstijlcoach?
Als leefstijlcoach steun en coach ik u bij het nemen van de regie over uw eigen gezondheid en welzijn. Doel is dat u een leven kunt leiden waar u zich goed bij voelt, met alle mogelijkheden en beperkingen die het heeft.

De leefstijlcoach gaat expliciet uit van de definitie van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Huber, 2012). Onderdelen die hierbij aan bod komen zijn voeding, beweging, stress, ontspanning en slapen.

Huisregels Dietistenpraktijk Elise Kuipers
Voor de huisregels van mijn praktijk verwijs ik u naar: Gulden regels

Privacybeleid Dietistenpraktijk Elise Kuipers
Voor het privacybeleid van mijn praktijk verwijs ik u naar: privacybeleid

Zorgverzekering Zorgverzekeraars vergoeden dieetadvisering voor 3 uur behandeltijd via de basisverzekering. Daarnaast eventueel vanuit hun aanvullende pakketten. Kijk in uw verzekeringspolis of u voor vergoeding via uw verzekering in aanmerking komt.

Wel of geen verwijsbrief bij vergoeding door de Zorgverzekering
Sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen dieetadvisering met een verwijsbrief van uw huisarts of specialist. Vraag dit na bij uw eigen zorgverzekering. Bij de meeste zorgverzekeraars is de diëtist zonder verwijsbrief direct toegankelijk (zie Directe Toegankelijkheid Diëtetiek).
Voor deelname aan de GLI heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)
Ik ben als diëtist gecertificeerd voor Directe Toegankelijkheid Diëtetiek. Deze certificatie is een voorwaarde als uw zorgverzekeraar dieetadvisering zonder verwijsbrief vergoed.

Tarieven
Eerste consult (60 minuten): € 72,00
Vervolgconsult (30 minuten): € 36,00
Kort vervolgconsult (15 minuten): € 18,00
Telefonisch/emailconsult: € 18,00

Niet nakomen van reeds gemaakte afspraken
Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden bij u in rekening gebracht.

Dietistenpraktijk Elise Kuipers

Schipluidenlaan 4
1062 HE Amsterdam
020-6143402
email: info@dietistenpraktijk.net
NL 68 INGB 0009015140
KvK 34339373
Btw-id NL001458124B87


Openingstijden
Maandag 8.00-18.00 uur
Dinsdag 8.00-18.00 uur
Woensdag 8.00-13.00 uur
Donderdag 8.00-18.00 uur
Vrijdag 8.00-13.00 uur
logo