Telefoon: 020 - 614 34 02

Gulden regels

Gulden regels Dietistenpraktijk Elise Kuipers

• Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als cliënt en ik als diëtist. Daarvoor moeten we elkaar als gelijken behandelen en moeten we duidelijke afspraken maken.
• Zowel u als ik zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.
• Ik heb de plicht u duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. Ik zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. U als patiënt heeft de taak om informatie die van belang is, te verstrekken aan mij. Alléén dan kan ik u een goede behandeling bieden.
• Ik respecteer bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen.
• U mag van mij een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overleg ik met collegae en win informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals uw behandelend arts.
• Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met mij bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als cliënt dient het privéleven van mij te respecteren.
• Ik houd een dossier bij met de gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier.
• Bij aanvang van en tijdens de behandeling bent u in principe vrij in het kiezen van een diëtist.
• Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met mij. Komen we er samen niet uit, dan kunt u terecht bij het klachtenloket paramedici via www.klachtenloketparamedici.nl.

Dietistenpraktijk Elise Kuipers

Schipluidenlaan 4
1062 HE Amsterdam
020-6143402
email: info@dietistenpraktijk.net
logo